RealCareLogo@2x

Et helhjertet
og engageret bidrag.

Impact Board.

Vores partneres engagement i Real Care betyder ikke blot et bidrag i form af økonomisk støtte til foreningen, men også et dedikeret og forpligtende samarbejde med øvrige samfundsansvarlige aktører i ejendomsbranchen.

Alle vores partnere har med deres involvering i Real Care forpligtet sig til at være repræsenteret i vores Impact Board – et forum hvor vores partnere i fællesskab iværksætter konkrete og dokumenterbare initiativer, der skaber rammer for, at udsatte børn og unge kan få et trygt liv med lige muligheder. Initiativer der rækker ud over vores partneres økonomiske bidrag.

Arbejdet i Impact Boardet foregår i tæt samarbejde med vores projektpartnere på de Real Care Projects, som vi støtter. Vores projektpartnere har et indgående kendskab til arbejdet med udsatte børn og unge og har altid fingeren på pulsen i forhold til, hvor der er behov for at sætte ind.

”Med støtten til Real Care tager vores partnere et afgørende skridt i den rigtige retning mod at skabe et mere socialt bæredygtigt samfund. Involveringen i vores Impact Board understreger vores partneres oprigtighed i ønsket om at tage et aktivt og socialt samfundsansvar."

– Line Skovfred, Direktør i & Stifter af Real Care

Medlemmer.

Medlemmerne af vores Impact Board er alle repræsentanter fra vores engagerede partnere.