RealCareLogo@2x

Et helhjertet
og engageret bidrag.

Impact Board.

Vores partneres engagement i Real Care betyder ikke blot et bidrag i form af økonomisk støtte til foreningen, men også et dedikeret og forpligtende samarbejde med øvrige samfundsansvarlige aktører i ejendomsbranchen.

 

Alle vores partnere har med deres involvering i Real Care forpligtet sig til at være repræsenteret i vores Impact Board – et forum hvor vores partnere i fællesskab iværksætter konkrete og dokumenterbare initiativer, der skaber rammer for, at børn og unge i udsatte positioner kan få et trygt liv med lige muligheder. Initiativer der rækker ud over vores partneres økonomiske bidrag.

 

Arbejdet i Impact Boardet foregår i tæt samarbejde med vores projektpartnere på de Real Care Projects, som vi støtter. Vores projektpartnere har et indgående kendskab til arbejdet med børn og unge i udsatte positioner og har altid fingeren på pulsen i forhold til, hvor der er behov for at sætte ind.

”Med støtten til Real Care tager vores partnere et afgørende skridt i den rigtige retning mod at skabe et mere socialt bæredygtigt samfund. Involveringen i vores Impact Board understreger vores partneres oprigtighed i ønsket om at tage et aktivt og socialt samfundsansvar."

– Line Skovfred, Direktør i & Stifter af Real Care

Medlemmer.

Medlemmerne af vores Impact Board er alle repræsentanter fra vores engagerede partnere.