RealCareLogo@2x


Vi er en velgørende organisation bestående af virksomheder fra ejendomsbranchen, som arbejder for at hjælpe udsatte børn og unge.

Real Care binder virksomheder, civilsamfund og kommuner sammen for at hjælpe udsatte børn og unge.

Vi støtter dygtige, specialiserede organisationer økonomisk og udvikler i samarbejde indsatser og projekter, hvor vi kan bidrage med faglighed, netværk og ressourcer til at give udsatte børn og unge bedre muligheder for at realisere deres potentiale og skabe sig et velfungerende og selvforsørgende voksenliv.

"Vi har alle et ansvar for at tage vare på det samfund, som vi lever og befinder os i – og ikke mindst et ansvar for at sikre en bæredygtig udvikling, også på det sociale område. For vores egen og de kommende generationers skyld.
–Line Skovfred, direktør og stifter af Real Care
Logoer-2

Vi støtter dem, der hjælper.

På trods af vores stærke sociale sikkerhedsnet, er der stadig børn i Danmark, der vokser op i ustabile rammer, og som får en svær start på livet. Børn, som ikke har de samme muligheder som deres jævnaldrende og får ansvar, der ikke er alderssvarende. Unge, som bliver “voksne” alt for tidligt – som ikke får den rette hjælp til at gennemføre en uddannelse eller komme ind på arbejdsmarkedet.

Udsatte børn og unge, der vokser op i mistrivsel, og som har behov for hjælp.

Derfor støtter og indgår Real Care løbende i samarbejder med aktører, som hver dag kæmper for at hjælpe netop disse børn og unge.

Sammen på tværs af ejendomsbranchen.

Vi samler samfundsansvarlige aktører inden for ejendomssektoren og indsamler midler på tværs af branchen således, at vores partnere i fællesskab kan bidrage til at udsatte børn og unge sikres lige muligheder i livet. 

Det er helt oplagt, at ejendomssektoren, som netop skaber rammerne for både vores boliger og vores arbejdsliv, også går sammen om at skabe trygge rammer for udsatte børn og unge.

Vi tror på, at vi er stærkere sammen. 

Logoer-4
Logoer-6

Et engageret, dedikeret og forpligtende samarbejde.

Alle vores partnere har forpligtet sig til at være repræsenteret i vores Impact Board – et forum hvor vores partnere på tværs af branchen indgår i et engageret, dedikeret og forpligtende samarbejde.

I fællesskab iværksættes konkrete og dokumenterbare initiativer, der skaber rammer for, at udsatte børn og unge kan få et trygt liv med lige muligheder. Initiativer der rækker ud over vores partneres økonomiske bidrag.

Et initiativ der bygger på
social ansvarlighed.

Vi er en forening, der er startet af repræsentanter fra ejendomsbranchen, der alle har truffet et valg om at sætte fokus på social ansvarlighed. Vores partnere engagerer sig i at sikre, at væksten og udviklingen af vores samfund også er social bæredygtig.

Vi ønsker, at alle børn og unge får et liv, hvor den enkeltes muligheder ikke afhænger af social oprindelse, men hvor trygge rammer og gode opvækstbetingelser sikrer social mobilitet.

Ambassadør (5)
Logoer-8

Vi iværksætter løbende initiativer for udsatte børn og unge.

Dyk ned i vores nyheder for at se, hvordan vores initiativer skaber varige forandringer og muligheder for udsatte børn og unge. Sammen skaber vi et samfund med lige muligheder og social retfærdighed.