RealCareLogo@2x

Om os.

Formål.

Real Cares formål er at bidrage til udviklingen af et socialt bæredygtigt samfund med fokus på at skabe trygge rammer og sikre social retfærdighed for udsatte børn og unge.


Vision.

Vores vision er, at udsatte børn og unge skal have lige muligheder for at få et liv i trivsel, hvor de kan bryde den negative social arv og realisere deres fulde potentiale i det samfund, som de lever og befinder sig i. Et liv hvor den enkeltes muligheder ikke afhænger af social oprindelse, men hvor trygge rammer og opvækstbetingelser sikrer social mobilitet og skaber muligheden for et selvforsørgende og velfungerende voksenliv.


Mission.

Real Cares mission er at indsamle og forvalte økonomisk støtte fra aktører i ejendomsbranchen til velgørende formål, der understøtter foreningens formål.

Yderligere vil vi gøre det muligt for aktører i ejendomsbranchen at indgå i et engageret, dedikeret og forpligtende samarbejde, hvor de i fællesskab og på tværs af branchen, iværksætter konkrete og dokumenterbare initiativer, der skaber rammer for, at udsatte børn og unge kan få et godt og trygt liv med lige muligheder. Initiativer der rækker ud over vores partneres økonomiske bidrag.

"Vi har alle et ansvar for at tage vare på det samfund, som vi lever og befinder os i – og ikke mindst et ansvar for at sikre en bæredygtig udvikling, også på det sociale område. For vores egen og de kommende generationers skyld."

– Line Skovfred, Direktør i & Stifter af Real Care

Bestyrelse.

Stifter.

━   Direktør og Stifter.
Real Care. 

━   Tidligere projektleder, fundraiser og mentor.
LøkkeFonden.

━   Tidligere konsulent hos PwC.
Faglig ledelsesudvikling for ledere inden for bl.a. ejendomsbranchen, PwC’s Executive Education. 

━   Psykoterapeutstuderende.
Biopsykologi, Coach- og Psykoterapeut Skolen.

━   Cand.merc.(psyk.).
Kandidatgrad i erhvervsøkonomi og psykologi, Copenhagen Business School. 

Medarbejdere.

Øvrige.

FN’s verdensmål inden for social bæredygtighed.

Vi yder bidrag til projekter, som har betydning for FN’s verdensmål inden for social bæredygtighed.